Results

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis - Wat moet de uitvoerder doen.

Met ingang van 15 augustus 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis heropend.
Vanaf deze datum is 84 miljoen€ vrijgemaakt voor het stimuleren van energiebesparing in de bestaande koopwoningen van particulieren. De loopduur is tot en met 31 december 2020, of zo lang het budget strekt.
Hieronder leest u welke belangrijke zaken van u als uitvoerder van de isolatiemaatregel(en) worden verwacht.

DOELGROEP

De subsidie is bestemd voor de eigenaar die tevens bewoner is van een bestaande woning, en die minimaal 2 isolatiemaatregelen aan de bestaande thermische schil van de woning aanbrengt. De subsidie geldt daarmee niet voor aanbouw of nieuwbouw.
De isolatiemaatregelen zijn/worden na 15 augustus 2019 aangebracht.

Mogelijke maatregelen:

  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloer- en bodemisolatie
  • Hoogrendementsglas

SUBSIDIEBEDRAGEN en KWALITEITS- & OPPERVLAKTE-EISEN

Voor de subsidie moeten de isolatiemaatregelen voldoen aan A. minimale prestaties én B. een minimale oppervlakte:

A. Eisen minimale prestatie

SEEH prestatie eisen

* De panelen dienen in hetzelfde kozijn te zitten als het glas, én dezelfde U-waarde te hebben als het glas om voor de vermelde subsidie in aanmerking te komen.

B. Eisen minimale oppervlakte

SEEH Oppervlakte eisen

KIEZEN VOOR EEN ZEER ENERGIEZUINIG PAKKET (ZEP)

Het 'Zeer Energiezuinig Pakket' ofwel ZEP is een samenhangend pakket van energiebesparende maatregelen. Het ZEP dient in de gehele woning te worden toegepast. En er worden hoge eisen gesteld aan de isolatiewaarden van de maatregelen. 
De subsidie voor ZEP bestaat uit de afzonderlijke subsidies voor de afzonderlijke maatregelen, én een bonus van 4.000€. De totale ZEP-subsidie bedraagt  15.000€, incl. bonus. 


ZEP bestaat uit:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, én
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

 Eisen minimale prestatie ZEP

SEEH ZEP eisen

REKENTOOL SUBSIDIE

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal 10.000€ per woning, en bij ZEP is het maximaal 15.000€.
Met de RVO-rekentool kan de subsidie ingeschat worden (tool eerst opslaan op PC. Werkt niet op IOS-platform/Apple)

 

WAT WORDT VERWACHT VAN U ALS UITVOERDER VAN DE MAATREGELEN

Allereerst en vooral wordt er van u verwacht dat u als uitvoerder van en de specialist in isolatiemaatregelen uw klant advies geeft over de beste oplossingen & keuzes. Uw bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de sectie Bouwnijverheid.

De subsidie wordt pas verstrekt nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd, en uitsluitend op basis van een bewijs van uitvoering.
Wat moet u hiervoor doen:

Let op: de subsidie geldt alleen voor maatregelen aan de bestaande thermische schil van de woning. Niet voor aanbouw of nieuwbouw.

De huiseigenaar vraagt de subsidie aan en moet hiervoor o.a. uw factuur, een betaalbewijs, het ingevulde uitvoerdersformulier met de gemaakte foto’s en uw bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel indienen.

VOORBEELDEN VAN GOEDE FOTO'S

Voorbeeld goede foto's

Voorbeeld II goede foto's

CONTROLE EN HANDHAVING

Om te controleren of de subsidie terecht is verstrekt, heeft de overheid (a-)selecte steekproeven aangekondigd. De opgegeven m2 worden vergeleken met de gegevens in de Basisadministratie van Adressen en Gebouwen (BAG). Via Streetview wordt bekeken wat reeds uitgevoerd was.

SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN VAN EIGENAREN (VVE)

Voor VVE's is een aparte subsidie heropend. Meer informatie hierover is te vinden op: SEEH voor VVE's.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

 

 

09/09/2019 - 17:06
Corporate