Results

Nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden

Glassolutions Nederland hanteert de Algemene Verkoopvoorwaarden die zijn opgesteld door de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland. De Vakgroep GLAS heeft deze voorwaarden recent gewijzigd en gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank in Amsterdam onder het nummer 21/2019.

 

Met ingang van woensdag 1 mei 2019 zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle orders bij GLASSOLUTIONS.

 

De aanpassingen treft u hieronder aan:

  •  De naam van de vakgroep is gewijzigd in Vakgroep GLAS Bouwend Nederland;
  • De bepalingen die zien op levering aan consumenten zijn meer duidelijk omschreven;
  • De bepaling op welke soorten beglazing de productgarantie van toepassing is , is verduidelijkt. Evenals de  situaties waarop geen garantie wordt verstrekt  (bijv. bij onjuiste plaatsing, gebruik van chemische reinigingsmiddelen etc.);
  • Er is een verwijzing naar het privacy statement opgenomen.

U kunt hier de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden downloaden

 

04/23/2019 - 14:11
Corporate