Results

Isolatie(glas) subsidie per 15 september 2016

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. In de afgelopen periode werd duidelijk dat woningeigenaren en verenigingen van eigenaars een stimulans nodig hebben om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. In het kader van het Belastingplan 2016 is besloten tot een extra impuls van 100 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro beschikbaar voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaars. Dit subsidiebedrag wordt tot en met 31 december 2018 gefaseerd vrijgegeven.

Eerste aanvraagfase loopt vanaf 15 september 2016 tot 1 maart 2017. Eigenaren-bewoners en VvE’s kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen, wanneer zij ten minste twee energiebesparende maatregelen aanbrengen in hun bestaande woning. Geen subsidie wordt verstrekt voor enkelvoudige maatregelen. Het betreft de volgende vijf isolatiemaatregelen en de minimale prestaties en hoeveelheden die daaraan verbonden zijn:

Indien aan twee energiebesparende maatregelen is voldaan, kan aanvullend subsidie aangevraagd worden voor:

  • Aanvullende energiebesparende maatregelen >>  hieronder valt de aanschaf voor een kozijn met  Uf ≤ 1,5 W/m2.K voor triple glas. De subsidie voor het kozijn wordt berekend per vierkante meter isolatieglas en bedraagt  € 45,- ;
  • Zeer energiezuinig pakket >> maatregelenpakket inclusief toepassing van triple glas. De bonus subsidie is maximaal € 4.000,- per woning;
  • Energieprestatie garantie >> maximaal € 200,- per woning;
  • Indien van toepassing mag deze landelijke subsidie gestapeld worden op een eventuele gemeentelijke subsidie. Het totaal van subsidies kan nooit de werkelijke kosten overstijgen.

De subsidie-aanvrager is de eigenaar-bewoner. De subsidie-aanvraag wordt elektronisch aangevraagd en dient mede getekend te worden door alle bedrijven die de energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren. Dit betekent dat op moment van aanvraag een door de eigenaar-bewoner geaccepteerde offerte nodig is, eventueel onder voorbehoud van de toekenning. Met deze energiebesparing stimulans wordt bij toeleveranciers van afzonderlijke isolatiematerialen aangestuurd op onderlinge samenwerking.

Een extra stimulans komt van het nog steeds geldende verlaagde BTW tarief voor het aanbrengen van isolatie(materialen). 

 

 

09/06/2016 - 15:20
Product