Results

De Bouw in 2e helft 2019

De zomervakantie ligt weer achter ons en de Nederlandse bouwproductie is weer op volle kracht opgestart. Wat zijn de actuele verwachtingen?

De woningbouw lijkt tegen het plafond aan te zitten. De laatste twee jaar waren er meer vergunningen dan de productie aan kon en niet opgeleverde projecten stapelden zich op.
Inmiddels zakt de vergunningverlening in door het arbeidstekort. Terwijl voor de middellange termijn de stijging van de vergunningen hard nodig is. Als gevolg van de knellende capaciteit kunnen afgegeven bouwvergunningen niet direct uitgevoerd worden en komen op de plank van de aannemers te liggen. Aannemers wachten met de aanvraag van nieuwe vergunningen totdat ze zeker weten deze ook te kunnen realiseren.

Verwachting is dat voor de nieuwbouw van woningen door particuliere opdrachtgevers stabiel tegen het plafond van 10.000 aangroeit. Het aandeel van de bouwers voor de markt wordt geregeerd door wat zij aankunnen. Bij woningcorporaties wordt een lichte groei verwacht.

2019-07 Woningbouw prognose

 

De utiliteitsbouw productie ligt onder de vergunningverlening dus de productiegroei houdt voorlopig nog aan. En ook de stijging van de vergunningverlening. De Marktsector groeit naar 3,3 miljard€ in 2021. Het groeitempo neemt wel af. De Budgetsector blijft stabiel op 1 miljard€ in 2019 en 2020.

Het zijn vooral de vergunningen voor de consumentgerichte sectoren als 'vervoer en communicatie’ als ‘handel en horeca’ die toenemen. De ‘kantorenmarkt’ trekt in het 4e kwartaal weer aan. Van de Budgetsector wordt voor ‘zorg en onderwijs’ in 2021 weer een toename verwacht.

 

Prognose utiliteitsbouw

09/09/2019 - 13:01
Corporate