Results

Beter isolatieglas, minder CO2

Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 93 procent) komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen als CO2, en bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling.  Wereldwijd raken de nu toegankelijke bronnen over naar schatting zestig jaar uitgeput.

In Nederland is aardgas de meest gebruikte brandstof. Het wordt onder andere gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en voor verwarming. En hoewel CO2-uitstoot niet is te vermijden, wij kunnen veel doen om de CO2-uitstoot die we veroorzaken te verminderen door bijvoorbeeld minder energie te gebruiken. Dat is belangrijk want broeikasgassen zorgen voor klimaatverandering.

Woning duurzamer renoveren

De keuze voor een energiezuinig huis maakt veel verschil. Met de nieuwe subsidie (SEEH) om de bestaande woningen meer energiebesparend te maken, ligt het voor de hand om meteen voor het best isolerende isolatieglas te kiezen. Helaas, ten aanzien van de isolerende waarde van dubbelglas loopt de eis die SEEH  (≤ Ug 1,2 W/m2.K) stelt behoorlijk achter en is voor dubbelglas geen ambitieuze energiebesparende oplossing.

CLIMAPLUS ECLAZ ONE isoleert bijna 20% beter dan de maximaal toegestane prestatie die het SEEH stelt. De zwarte warm-edge afstandshouder ECOTEC, zorgt er ook nog eens voor dat er bijna geen warmte van binnen naar buiten verloren gaat langs de glasranden die in het kozijn verzonken liggen. Minder warmteverlies betekent minder behoefte aan verwarming, minder energieverbruik, en daarmee voorkomen we CO2 uitstoot.

scan warmteverlies glasranden

Weet u dat CLIMAPLUS ECLAZ ONE ECOTEC in het 1e gebruiksjaar al 75 kg CO2-uitstoot kan voorkomen?
Gedurende de gehele levensduur is dat wel 1.880 kg! En let op: per m2.
Voor een woning met 20 m2 glas komt dat in het 1e jaar al op 1.500kg minder CO2.
Een gemiddelde benzine personenauto die 15.000 km per jaar rijdt  heeft een uitstoot van 3.360 kg per jaar*.
Het betere isolatieglas levert dus een wezenlijke en zeer belangrijke bijdrage aan nog DUURZAMER RENOVEREN! 

In veel gevallen wordt alleen gekeken naar de resultaten van de energiebesparing door beter isolatieglas, in de portemonnee. Glas is en blijft het meest warmtegeleidende bouwmateriaal in de gevel. Alleen een dichte muur zou een alternatief zijn. Maar natuurlijk daglicht in huis is een zeer belangrijke voorwaarde voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

huis zonder ramen

Het is dus aan te bevelen uw klant in alle opzichten te adviseren over de voordelen van het beste isolerende dubbelglas van
Saint-Gobain: CLIMAPLUS ECLAZ ONE ECOTEC.

 

* Bron: Coöperatief Dutch Renewergy

 

09/17/2019 - 10:55
Product