Over GLASSOLUTIONS

Over ons

Uw glas. Onze wereld.

GLASSOLUTIONS

GLASSOLUTIONS Saint-Gobain is het transformatie en distributienetwerk van de vlakglasdivisie van de Saint-Gobain Groep.

In Nederland is GLASSOLUTIONS een van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en glasspecials.
Met de innovatiekracht van de glasdivisie, een breed gamma van hoogwaardige beglazingen en de diepgaande toepassingskennis wil GLASSOLUTIONS iedere partij in de bouwkolom van dienst zijn, van ontwerp tot realisatie van een project.

 • Om de bouwmarkt optimaal te bedienen is gekozen voor een organisatiestructuur die ruimte biedt voor specialisaties. Voor zowel de nieuwbouw als renovatie van woningen en de utiliteitsbouw onderscheidt GLASSOLUTIONS Nederland de volgende segmenten en biedt daartoe gespecialiseerde bedrijfsactiviteiten:
 • Gevelbeglazing voor projectmatig te bouwen architecturale gevels en gevelbouw - SGGS Gevelbouw
 • De regionaal / lokaal verspreide glashandel- en plaatsingsactiviteiten - SGGS Veromco/Van den Heuvel/Almeline
 • Interieurspecials - SGGS Glascom Showcases, SGGS Swallow Mirrors, SGGS Dubrit Securit Doors;
 • Scheepsglas - SGGS Dubrit

Het totale vestigingennetwerk van GLASSOLUTIONS Nederland bestaat uit:

 • het regionaal distributienetwerk van 10 geografisch verspreide vestigingen;
 •  Glascom Showcases (museumvitrines);
 • de isolatieglasfabriek Technoglas in Emmen;
 • de productievestiging GLASSOLUTIONS in Almelo van gelaagd glas panelen, scheidingswanden, lakglas en glas-in-lood;
 • de productievestiging Dubrit in Ridderkerk van hardglas, hardglazen deuren en wanden, en scheepsglas;
 • de productievestiging Swallow in Swalmen van lakglas, spiegelglas en sanitairspiegels.

Bekijk ook onze Bedrijfsactiviteiten

Met de internationale garantie van de Saint-Gobain moedermaatschappij, het landelijk netwerk, haar gedreven medewerkers en een breed innovatief gamma van producten waarborgt GLASSOLUTIONS Nederland haar positie als solide, kwalitatief en betrouwbare bouwpartner en leverancier van glasoplossingen.

 

Saint-Gobain

 

Saint-Gobain ontwikkelt, produceert en verdeelt materialen en oplossingen die het welzijn en de toekomst van ons allemaal verbeteren. Deze materialen komen overal in onze omgeving en ons dagelijks leven voor: in gebouwen, transportmiddelen, infrastructuren en talrijke industriële toepassingen. Ze leveren comfort, prestatie en veiligheid en voldoen tegelijkertijd aan de eisen op het gebied van duurzaam bouwen, de efficiënte omgang met natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.

Met haar activiteiten is Saint-Gobain op Europees danwel op wereldniveau marktleider. De Saint-Gobain Groep bestaat uit 5 bedrijfsonderdelen:

 • Innovative materials - omvat vlakglas (productie, transformatie en distributie voor de bouwsector, autoindustrie en specialties) en de High Performance materialen als keramiek & plastic, schuurmaterialen. Dit bedrijfsonderdeel biedt vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en milieubehoud..
 • Construction products / Bouwmaterialen - omvat Isolatie, Gips, Bouwproducten voor buiten, Pijpmaterialen en Industriële mortels. Met deze elkaar aanvullende product-activiteiten dekt de Saint-Gobain Groep elk gebied af op de nieuwbouw en renovatiemarkt.
 • Building Distribution / Bouwmaterialen distributie - kwam voort uit de overname van POINT.P en Lapeyre in 1996, en is nu Europa’s marktleider en de  N°1 distributeur van tegels in de wereld.
 • Packaging / Verpakkingen - onder het merk Verallia (tweede merk op de wereldranglijst) vindt de productie van glazen verpakkingen als flessen en potten voor voedsel- en drankwaren.


Wereldmarktleider voor de inrichting van leefomgevingen
39,1 miljard omzet in 2016
In 67 landen vertegenwoordigd
Meer dan 170.000 medewerk(st)ers

www.saint-gobain.nl

Kwaliteit, Innovatie, Gezondheid & Milieu

KWALITEIT & INNOVATIE

De regelmatige kwaliteitscontroles, substantiële investeringen in opleidingen en gebruik van de laatste technologieën wijzen uit dat kwaliteit bij GLASSOLUTIONS de hoogste prioriteit.
Daarnaast hecht GLASSOLUTIONS grote waarde aan de kwaliteit van halffabrikaten en eindproducten. Daarom worden continu productie- en kwaliteitscontroles uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers en verder, op basis van vrijwilligheid, door erkende externe instanties.

De hoge kwaliteit van onze producten en dienstverlening is een verantwoordelijkheid die voor iedere medewerker van GLASSOLUTIONS geldt. Om dit te benadrukken startte GLASSOLUTIONS Nederland in 2005 de interne campagne ‘Doe ’t goed!’. Voortdurend worden medewerkers door de hele organisatie heen met betrekking tot kwaliteitsthema’s geschoold en bewustgemaakt. De thema’s worden aangepast aan de actualiteit.

► CE markering, uniformiteit op Europees niveau

Als marktleider in de productie, bewerking en distributie van vlakglas en isolatieglas in Europa, hebben Saint-Gobain Glass en GLASSOLUTIONS hun producten voorzien van de CE-markering. Hiermee verklaren de bedrijven dat de producten voldoen aan de Europese richtlijnen.

Onder het CE-symbool op het product staat een code die verwijst naar de productprestaties die gepubliceerd zijn op ONZE website onder ‘CE-markering’. Op deze pagina kunt u een document downloaden waarin de specificaties van het product zijn vermeld.
Saint-Gobain Glass introduceert de CE-markering voor zijn producten. De CE-markering geeft aan dat het product geschikt is voor het bedoelde gebruik en voldoet aan de basisvoorwaarden zoals die neergelegd zijn in de Richtlijn voor Bouwproducten van de Europese Commissie. Meer informatie over de CE-markering vindt u op www.glassforeurope.com van de Glass for Europe. Deze organisatie verzorgt het secretariaat van het Technisch Comité dat de Europese normen voor 'Glas in de bouw' heeft opgesteld.

► Continue de grenzen van het mogelijke verleggen

De basis voor het succes van GLASSOLUTIONS is de innovatiekracht van de onderneming. Door continue ontwikkeling van nieuwe producten of doorontwikkeling van bestaande producten kunnen onze klanten zich onderscheiden. De R&D-centra van GLASSOLUTIONS staan in Compiègne en Aubervilliers in Frankrijk en Herzogenrath in Duitsland.
Een belangrijke informatiebron voor onze onderzoekers zijn de behoeften en ervaringen van onze klanten met onze producten. Dit helpt ons marktgerichte en technisch verbeterde producten te ontwikkelen.
Suggesties, ideeën en/of wensen zijn altijd welkom en zullen vol aandacht in overweging worden genomen.


 

GEZONDHEID, VEILIGHEID & MILIEU

► Veiligheid & Gezondheid

De ontwikkeling en uitvoering van het VGM-beleid wordt binnen elk bedrijfonderdeel getoetst en zo nodig aangepast. Het VGM-beleid is geïntegreerd in het algemene beleid van GLASSOLUTIONS.

Algemene doelstellingen:
• Een veilige arbeidssituatie voor een ieder die voor GLASSOLUTIONS werkzaamheden verricht.
• Een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid.
• Risico’s in het bedrijf te inventariseren en maatregelen nemen om deze op te heffen.
• Werkwijzen en werkomstandigheden realiseren die het welzijn bevorderen.
• Streven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu en een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van personeel.

Het bereiken van deze doelstellingen vereist een actieve inzet van alle medewerkers. Verder besteden de directie en de managementteams van de vestigingen continu aandacht aan het naleven van de VGM-richtlijnen.

►Milieu

GLASSOLUTIONS is ervan overtuigd dat betrokkenheid bij het milieu fundamenteel bepaalt hoe de bedrijfsactiviteiten moeten worden uitgevoerd. Ons beleid is er op gebaseerd bij medewerkers bewustzijn te creëren voor het milieu en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren. Geen afval zonder hergebruik. Dat is een richtlijn die alle vestigingen van GLASSOLUTIONS hanteren.

Glas recycling
Negen vestigingen van GLASSOLUTIONS zijn aangesloten bij de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Deze stichting zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van het afval van vlakglas. Door het scheiden van het afval van vlakglas van ander bouwafval en het te recyclen, wordt het milieu gespaard. Niet alleen wordt er minder afval gestort, er wordt bovendien minder energie verbruikt: de productie van nieuw glas uit de oorspronkelijke grondstoffen kost meer. Elke GLASSOLUTIONS vestiging is een inzamelpunt vlakglasafval. - Stichting VlakglasRecycling Nederland www.vlakglasrecycling.nl -

Innovatie & milieu
GLASSOLUTIONS ontwerpt, produceert en distribueert bouwmaterialen voor de huizen en gebouwen van de toekomst. Zoals zelfreinigende beglazing die minder water en minder detergenten kost. Glas met een intelligente isolatie voor een balans tussen minimale warmteverlies en maximaal behoud van zonnewarmte in de winter en in de zomer maximale zonnewarmtewering. Of beglazing waarmee zonne-energie opgewekt kan worden. We werken constant aan innovaties en ontwikkelen nieuwe om wonen en werken comfortabeler, zuiniger en duurzamer te maken. GLASSOLUTIONS ziet energiebesparing en milieubescherming als een aanhoudende uitdaging.

 

 

Duurzaamheid

GLASSOLUTIONS streeft hetzelfde doel na als Saint-Gobain: het referentiemerk worden voor de “duurzame woning”. Dit is een duidelijk engagement voor het ontwikkelen van ideale woonruimtes die de individuele behoefte aan COMFORT combineren met het aangaan van de gezamenlijke uitdagingen ten aanzien van DUURZAAMHEID en een leefbare wereld voor voor VOLGENDE GENERATIES.

Onder duurzaamheid verstaan wij de bescherming van onze planeet, de mensen en het welzijn in elke fase van de bouwcyclus: vanaf de grondstofwinning tot het gebruik van het gebouw en haar eindcyclus.

Bij GLASSOLUTIONS streven we dus naar "Glass Forever", ons aandeel in een gegarandeerd duurzame toekomst in de bouwsector. Dit is een uitdaging die wij stap voor stap aangaan met al onze medewerkers en klanten.