Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Garantie en Onderhoud Isolatieglas

U werkt met isolatieglas van GLASSOLUTIONS Saint-Gobain.

Onze missie is hoogwaardige kwaliteitsbeglazing te leveren. Hieronder treft u daaromtrent belangrijke informatie.


 

GBO beoordelingsrichtlijn isolatieglas

De Glasbranche Organisatie GBO heeft eisen en methoden afgeleid van Europese productnormen opgesteld om de visuele kwaliteit van isolatieglas te beoordelen. Deze richtlijn behandelt slechts enkele visuele aspecten en is ter indictaie. Voor een officiële beoordeling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden.

Download hier de GBO Beoordelingsrichtlijn van het GBO.


 

Garantie en Onderhoud isolatieglas

GLASSOLUTIONS produceert CLIMAPLUS/CLIMATOP isolatieglas met de grootste zorg. Daarom geldt er een garantoe op vermindering  van doorzicht door condensatie en/of stofvorming op de spouwzijden. Deze garantie geldt 10 jaar vanaf de productiedatum van de oorspronkelijke levering.

Download hier de
Garantievoorwaarden en onderhoudsrichtlijnen CLIMAPLUS / CLIMATOP.

 

De garantie geldt niet voor schade aan de isolerende beglazing als gevolg van,

 • onoordeelkundige opslag, transport, behandeling en plaatsing;
 • bouwtechnische oorzaken, zoals verzakken van het gebouw waardoor er spanning in het glas optreedt;
 • vervorming en /of verandering van de omringende constructie, ongeacht de oorzaak daarvan (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
 • mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf,
 • vergruizen, breuk tijdens of na het plaatsen (afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen);
 • het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de CLIMAPLUS® / CLIMATOP® -eenheid (beplakken met folie, reclamemateriaal of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
 • onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of sponningafdichting. Ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577, laatste versie;
 • het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;
 • thermische oorzaken. Dat wil zeggen breuk als gevolg van spanning in het glas, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van een van de bladen van de isolerende eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan tussen twee zones van het glasblad.

Belangrijk:

Zowel de plaatsing en het onderhoud van het glas en het onderhoud van de kozijnen zijn voor GLASSOLUTIONS de basis voor het verstrekken van de garantie.

 1. De plaatsing van de isolerende beglazing dient volgens de NEN 3576 en de praktijkrichtlijn NPR 3577. Zie hiervoor ook Isolatieglas plaatsen volgens de NEN 3576.
 2. Het is belangrijk dat de gebruiker van de beglazing gewezen wordt op de onderhoudsrichtlijnen op de achterzijde van de garantievoorwaarden.

Enkele onderhoudtips:

 • Niet op de beglazing schrijven, ook niet met krijt of afwasbare stift. Kleef nooit stickers, posters etc. op de ruiten. Dit kan leiden tot een thermische breuk. Om dezelfde reden mag het glasoppervlak aan de binnenzijde noit volledig of gedeeltelijk worden afgedekt.
 • Bij schuiframen is het van belang de ramen steeds volledig open of dicht te doen. de stijl van een halfopen raam kan zich net achter de ruit bevinden. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke opwarming en thermische breuk.
 • Zorg steeds voor een goede verluchting tussen het glas en de zonneblinden of gordijnen aan de binnenzijde door deze minstens 5 cm van het glasoppervlak te plaatsen.
 • Plaats verwarming en airco op minstens 30 cm van het glasoppervlak. Probeer ook te vermijden dat er koude of warme lucht op het glas geblazen wordt.
 • Verf en voegdichtingen moeten in goede staat blijven. Schilderwerk voorkomt immers dat er vocht indringt in het houtwerk en dat dit begint te rotten. Het vochtgehalte mag maximaal 16% zijn. Bij een hoger vochtgehalte kan de randafdichting van het glas aangetast worden. Hierdoor neemt het risico op condensvorming toe.
 • Vocht in de sponning vloeit weg via de voorziene drainage gaten. Het is noodzakelijk om deze drainagegaten te vijrwarden tegen ophoping van vuil en ongedierte.de afdichtingsvoegen dienen éénmaal per jaar gecontroleerd te worden.
 • Indien voegdichtingen loskomen, dienen deze hersteld te worden. Zoniet komt er vocht in de sponningen.

Bij vaststelling van bovenvermelde problemen is het mogelijk dat de ruiten niet meer onder de gebruikelijke garantie vallen. Een onderhoudscontract met de glasleverancier voorkomt deze ongewenste situatie.


 

Opslag instructies

Opslaan op bok op een droge en verluchte plaats, nooit in de volle zon en beschermd tegen vocht, stof, cementspatten, slijp- en lasvonken.
Het glas dient te worden bewaard op een vlakke en stevige ondergrond, buiten de doorgangszones. Glas dat buiten wordt opgeslagen moet worden afgedekt met een zeil met luchtcirculatie. Vooral in het tussenseizoen, bij lage nachttemperaturen en opwarming door zonnestralen 's morgens, is er gevaar voor thermische breuk.

De beglazingen moeten verdeeld worden geplaatst: - in stapels met een dikte van maximaal 25 cm en een helling van 6% ten opzichte van de verticale as; voortdurend beveiligd door veiligheidsbalken die voorkomen dat het glas valt; - op twee horizontale dwarsbalken die bekleed zijn met een soepel materiaal.

 

Functies van glas

Glas kan specifieke functies vervullen als bijdrage aan de comfortabele, duurzame en veilige woon- en werkomgeving. Deze functies zijn onder ling goed te combineren tot de meest ideale beglazing voor de toepassingssituatie.

Thermische isolatie |
Comfortabele warmte binnenhouden tijdens de koudere seizoenen.
Zonnewarmtewering |
Ongewenste zonnewarmte tegenhouden zonder verduistering.
Geluidswering |
Tegenhouden of isoleren van (ongewenst) geluid.
Veiligheid en Beveiliging |
Voorkomen van letstel bij glasbreuk. Beveiliging tegen inbraak, vandalisme en kogelinslag.
Lichtdoorlating |
Reguleren van de hoeveelheid invallend daglicht.

 

Thermische isolatie

                                                                                  

Gewoon dubbelglas is een goede geleider van warmte. In de koudere periodes heeft dit tot gevolg dat binnenwarmte door de beglazing heen verloren gaat. Bij thermisch isolerende dubbele- of drievoudige beglazing is minimaal de binnenruit aan de spouwzijde voorzien van een speciale lage emissiviteit (Low-E) coating. Deze zorgt ervoor dat  de (gestookte) warmtestralen via de beglazing teruggekaatst worden de binnenruimte in.

U-waarde
Het warmteverlies wordt uitgedrukt door de thermisch coefficiënt ofwel de Ug-waarde (in W/m2.K). Deze geeft de warmtestroom door 1m2 glas weer, bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin tussen de binnenruimte en buitenzijde van de beglazing.Hoe lager de U-waarde hoe beter de thermisch isolerende prestatie.

 

Voordelen
Toepassing van thermisch isolerende beglazing (HR++-glas) betekent

 • een aangename constante binnentemperatuur,
 • geen koudezone aan het raam;
 • aanzienlijke vermindering van het warmteverlies
 • beperking van de verwarmingsbehoefte,
 • reduceert daarmee het energieverbruik én
 • bespaart op de energiekosten.

Bekijk met de Saint-Gobain GlassCompass hoeveel energie bespaard kan worden.

Basisgamma thermisch isolerende beglazing
GLASSOLUTIONS biedt drie basis thermisch isolerende HR++ beglazingen:

Product Ug-waarde*
CLIMAPLUS XN 1.1 W/m2.K
CLIMAPLUS ONE 1.0 W/m2.K
CLIMATOP XN (Triple) 0.7 W/m2.K

*Thermisch isolerende prestaties bij referentiesamenstelling 4-15A-#4 en bij Triple 4#-12A-4-12A-#4.

LET OP! De thermische isolatiewaarde wordt niet alleen bepaald door de type Low-E coating maar ook door de spouwbreedte.

Multifunctionele CLIMAPLUS/CLIMATOP HR-beglazing
Dit thermisch isolerende-basisgamma kan met één tot zelfs alle overige glasfuncties gecombineerd worden in één beglazing:
bekijk ook Zonnewarmtewering, Geluidswering, en Veiligheid & Beveiliging.

-terug naar boven-


Zonnewarmtewering

Zonnewarmtewerende beglazing houdt de zonnewarmte buiten en zorgt voor een evenredig verdeelde binnentemperatuur. Zonder dat het donkerder wordt in huis. Terwijl de invallende zonnewamte wordt tegengehouden, wordt het daglicht optimaal benut (TL Lichttransmissie).

Bij zonnewarmtewerende beglazing is de buitenruit voorzien van een speciale coating die het instralen van zonnewarmte beperkt en daarmee een overmatige verhoging van de binnentemperatuur tegengaat. Afhankelijk van de uitvoering kan de zonnewarmtewerende beglazing de binnentemperatuur met twee tot vier graden laten dalen.

g-factor
De zonnefactor g (vroeger ZTA) van een beglazing drukt de relatie uit tussen de totale energietoetreding en de invallende zonne-energie. Hoe lager de waarde hoe minder zonnewarmte doorgelaten wordt.

Basisgamma zonnewarmtewerende beglazingen
GLASSOLUTIONS biedt vijf basis zonnewarmtewerende HR++ beglazingen

Product   g Ug Tl
CLIMAPLUS SUN woningbouw  0.38 1.0 71
CLIMAPLUS COOL-LITE XTREME utiliteitsbouw 0.28 1.0 60
CLIMAPLUS COOL-LITE SKN154 utiliteitsbouw 0.28 1.0 52
CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 utiliteitsbouw 0.34 1.0 61
CLIMAPLUS COOL-LITE SKN174 utiliteitsbouw 0.41 1.0 69

In het zonnewarmtewerende gamma van GLASSOLUTIONS zitten ook beglazingen die tevens om hun specifieke esthetiek worden toegepast in verband met hun zilverachtige, goudkleurig, blauwe of groene aanzicht

Multifunctionele CLIMAPLUS HR-beglazing
Deze zonnewarmtewerende gamma kan met één tot zelfs alle overige glasfuncties gecombineerd worden in één beglazing. Bekijk ook Geluidwering, Veiligheid & Beveiliging.

Voordelen
Toepassing van zonnewarmtewerende thermisch isolerende beglazing (HR++-glas) betekent

 • een aangename constante binnentemperatuur,
 • beperking van de koelingsbehoefte tijdens de warme periodes,
 • beperking van de verwarmingsbehoefte tijdens de koude periodes;
 • reduceert daarmee het energieverbruik én
 • bespaart op de energiekosten.

-Terug naar boven-


Geluidswering

Geluid weren of juist isoleren. Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich verplaatsen in de lucht, vloeistof of vaste materie (bijv. een muur)  en is samengesteld uit verschillende toonhoogtes of frequenties. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz = het aantal trillingen per seconde). Hoe hoger de toon, hoe meer trillingen per seconde. De voor de bouwakoestiek belangrijke frequenties liggen tussen de 50 en 5000Hz, het menselijk stembereik ligt tussen 500 en 2000Hz. Gevels en scheidingswanden moeten in dit gebied doelmatige isolatie bieden.

 Het geluidsniveau wordt in decibels (dB) uitgedrukt. Hierbij geldt niet 1 + 1 =2. Twee geluidsbronnen van 50 dB geven in totaal 53 dB: een verdubbeling van het geluid geeft een verhoging van 3 dB. Om het geluidsniveau met 10 dB te laten stijgen moet de geluidsbron bijna vertienvoudigd worden.
Andersom betekent dit dat een vermindering van het geluidsniveau met

 • met 1 dB, nauwelijks hoorbaar is;
 • met 3 dB hoorbaar is;
 • met 10 dB de geluidswaarneming halveert.

dB(A) is het gewogen geluidsniveau en betekent dat het geluidsniveau is gecorrigeerd omdat het menselijk oor minder gevoelig is voor lage frequenties. De dB(A) geven daarmee het geluidsoverlast beter weer. 
Bij geluidwerende beglazing is de buitenruit en/of de binnenruit een met akoestische folie (PVB(A)) gelaagd glas.

 Rw (C;Ctr)
De akoestische isolatie verkregen door een constructie wordt uitgedrukt door de verzwakkingseenheid R die het verschil tussen binnen- en buitengeluid bepaalt.
Rw is de gewogen verzwakkingseenheid. Om een juiste mate van geluidwering te realiseren dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van de geluidsbron.
Hiervoor zijn de correctietermen C en Ctr:

 • C (dB) is de correctie voor geluidsbronnen met weinig lage frequenties (snelweg-, vlieg- en treinverkeer, leefactiviteiten, stemmen en spelende kinderen)
 • Ctr (dB) is de correctie voor geluidsbronnen met veel lage frequenties (stadsverkeer, discotheekmuziek etc).

Basisgamma geluidwerende beglazing
GLASSOLUTIONS biedt STADIP SILENCE, met akoestische PVB(A) gelaagde beglazing.
Deze beglazing kan als enkelglas voor bijvoorbeeld scheidingswanden en binnendeuren toeegepast wordn of als een buitenruit en/of binnenruit zijn van elke basistype CLIMAPLUS/CLIMATOP-isolatieglas.

Multifunctionele CLIMAPLUS/CLIMATOP HR-beglazing
Deze CLIMAPLUS/CLIMATOP SILENCE kan ook nog met één tot zelfs alle overige glasfuncties gecombineerd worden in één beglazing gecombineerd worden. 
Bekijk ook Zonnewarmtewering,  Veiligheid & Beveiliging en Lichtdoorlating.

Voordelen
Toepassing van geluidwerende thermisch isolerende beglazing (HR++-glas) betekent

 • een aangename constante binnentemperatuur,
 • beperking van de verwarmingsbehoefte tijdens de koude periodes;
 • extra geluidwering tegen geluidshinder van buitenaf;
 • geluidsisolatie van kameroverschrijdend geluidsoverlast;
 • reduceert het energieverbruik én
 • bespaart op de energiekosten.

-Terug naar boven- 


 

Veiligheid en Beveiliging

Met bepaalde type beglazingen kunnen uitstekende oplossingen geboden worden voor de veiligheidsvereisten en beschermingsniveaus die in de gebouwde omgeving gelden:

 • Letselbeveiliging bij glasbreuk;
 • Doorvalbeveiliging voor personen bij een door glas gescheiden niveauverschil;
 • Bescherming van dakbeglazing tegen vallende objecten;
 • Bescherming tegen inbraak en vandalisme;
 • Bescherming tegen inslag van kogels en explosies.

Het veiligheidsniveau van de beglazing wordt bepaakld door de impact risico's die sterk afhangen van twee fundamentele factoren:

 • De zwaarte van de mogelijke impact;
 • Het maximale contactoppervlak ontwikkeld tijdens de schok.


Basisgamma
GLASSOLUTIONS biedt drie basiscategorieën veiligheidsglas

SECURIT Gehard of thermisch voorgespannen glas
STADIP SAFE Gelaagd glas voor bv. letselveiligheid
STADIP PROTECT Gelaagd glas voor bv. inbraakvertraging

 Voordelen SECURIT - hardglas:

 • thermisch voorgespannen glas,
 • Door de thermische behandeling heeft het glas een aanzienlijke weerstand tegen mechanische impact en een buigbreeksterkte die vijfmaal groter is dan die van ongehard PLANICLEAR van dezelfde glasdikte.
 • Beter bestand tegen thermische spanningen dan ongehard PLANICLEAR;
 • Bij breuk fragmentatie in kleine onscherpe stukjes;

De meeste producten van GLASSOLUTIONS kunnen worden gehard.

 Voordelen STADIP - gelaagd glas:

 • Twee of meerdere glaspanelen, gelaagd met een of meerdere PVB-folies,
 • Bij breuk zorgt de PVB-folie dat de glasfragmenten aan de folie kleven;
 • Doorval veilig. Bij breuk blijft de glaswand op zijn plaats;
 • Inbraakvertragend. De mate wordt bepaald door de samenstelling;
 • Kogelwerend. De NS (non-splitting) uitvoering vermijdt eventueel wegspringende glassplinters aan de andere kant van de inslag;
 • Bescherming tegen UV-stralen;
 • Bescherming tegen lawaai.

Standaard met PLANICLEAR helder float uitgevoerd, maar kan ook met de meeste andere producten van GLASSOLUTIONS worden samengesteld.

-Terug naar boven- 


 

Lichtdoorlating

Natuurlijk daglicht is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Glas is in zekere zin een uitstekende filter die we naar onze hand kunnen zetten om van het daglicht te genieten.
De wezenlijke bouwprincipes die het mogelijk maken om ten volle van natuurlijk licht te profiteren, zijn bijvoorbeeld het aantal en de grootte van de gevelopeningen, en de oriëntatie van de raamopeningen.

► Noord
Aan de noordzijde komt praktisch geen zon. De lichtkwaliteit is stabiel en bijzonder geschikt voor leesruimten, werklokalen en computerruimtes. Verbeterde thermische isolerende beglazingen maakt het mogelijk om ramen op het noorden te vergroten zonder extra warmteverlies tijdens koude periodes.

► Zuid
Raamopeningen op het zuiden profiteren van een maximale zoninval in de winter als de zon laag staat. Deze oriëntatie is nuttig om warmte te winnen in de koude seizoenen.

► Oost en west
Ramen op het oosten en het westen ontvangen maximale energie in de zomer, ’s ochtends langs de oostelijke kant en ’s avonds langs het westen.

Gamma buitenbeglazing
Voor zuidelijke, oostelijke en westelijke raamopeningen is het aan te bevelen om zonnewarmtewerende beglazingen toe te passen, zoals bijvoorbeeld CLIMAPLUS SUN of een CLIMAPLUS COOL-LITE type.

Tl-waarde
De lichtdoorlatendheid wordt uitgedrukt in de lichttransmissie-waarde TL. Hoe groter de lichtdoorlatendheid , hoe meer het licht  in het interieur kan doordringen.

-Terug naar boven-

 

Eigenschappen van glas

Toleranties en aanvaardingscriteria met betrekking tot het doorzicht van transparante (niet gebroken) beglazingen, na plaatsing op bouwlocatie.

Condensatie

Het ontstaan en de mate van condensatie zijn beiden afhankelijk van de luchtvochtigheid, de temperatuur van het glasoppervlak en de raamconstructie.

Thermische breuk

Thermische breuk kan optreden wanneer tussen twee zones van de ruit een groot temperatuursverschil ontstaat.

Optische beoordeling gelaagd glas

Toelaatbare punt- en streepvormige afwijkingen in gelaagd glas

Optische beoordeling floatglas

Optisch waarneembare afwijkingen in het glas dienen aan de NEN 3264 te worden getoetst.

Niet beheersbare aantasting van het glasoppervlak

Een aantal factoren die invloed hebben op de kwaliteit van het glasoppervlak zijn  niet te beïnvloeden.

Randafdichting isolatieglas

De kwaliteitscriteria voor de randafdichting van isolatieglas zijn beschreven in de Europese Norm CE 1279, deel 1-6.

Anisotropie en interferentie

Een stuk glas kan werken als een prisma en het daglicht splitsen in verschillende kleuren. Bij gehard of half gehad glas treedt soms een regenboogeffect op.

Pinholes en krassen in glascoating

Toelaatbare kleine onvolkomenheden in glascoating.

Glaskleur

De kleur  van het glas wordt bepaald door de samenstelling van de grondstoffen van het glas, de fabricage en de ruitdikte.

   

 


Condensatie

Oppervlaktecondensatie op isolatieglas komt in drie vormen voor:

 • op de buitenzijde, positie 1;
 • op de binnenzijde, positie 4 grenzend aan kamer;
 • aan de spouwzijde(n) van het isolatieglas, positie(s) 2 en/of 3 bij dubbelglas en positie(s) 2, 3, 4 en/of 5 bij triple.

 

► Condensatie op de buitenzijde van het isolatieglas, positie 1

Condensatie op positie 1 van isolatieglas verschijnt wanneer de temperatuur op deze zijde van de beglazing veel lager is dan de buitentemperatuur en als het dauwpunt (=temperatuur waarop waterdamp vloeibaar wordt) van de buitenlucht hoger is dan de temperatuur van het glas.

De oppervlakte temperatuur van positie 1 van de beglazing hang af van:

 • de warmtestroom die van de binnenkant door het glas gaat. Dit wordt bepaald door het temperatuursverschil tussen het binnenoppervlak en het buitenopperlak van de beglazing en de thermische isolatiewaarde Ug van de beglazing;
 • de convectieve uitwisseling met de buitenlucht (wind);
 • de warmteverliezen door straling, vooral naar boven toe (open lucht, heldere hemel).

Warnte-uitwisseling door straling is bij bewolkt weer beperkt. Als de hemel 'snachts echter helder is, doen zich aanzienlijke warnteverliezen voor richting de hemel.

► Condensatie op de binnenzijde van de ruit, positie 4

Condensatie op positie 4 van isolatieglas houdt verband met

 • het buitenklimaat;
 • de temperatuur  van de binnenlucht;
 • de luchtvochtigheid in het gebouw;
 • de mate van ventilatie;
 • de oppervlaktetemperatuur van de wand.

Om condensatie op positie 4 tegen te gaan dienen al deze parameters aangepakt te worden. Het beste is om de waterdamp bij de bron (bv. keuken, badkamer) op te vangen en naar buiten af te voeren. Bovendien moeten ruimtes verwarmd worden en er dient geventileerd te worden. Bij glas met een beperkte isolatiewaarde slaat condens meestal neer aan de kamerzijde van de binnenruit. Doordat de metalen afstandhouder  koude (cq. warmte) meer geleidt, zullen de randen van de beglazing altijd iets koeler aanvoelen ten opzichte van het midden van de beglazing. En omdat koude lucht zwaarder is en minder vocht op kan nemen dan warme lucht, begint condensatie vaak aan de onderrand. Door isolatieglas met een warm-edge afstandhouder te gebruiken in plaats van aluminium, blijft de glastemperatuur in de hoeken ook warmen en neemt het condensatierisico in de hoeken ook af.

Indien men de kans op condensatie nader wil beoordelen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat een hoge luchtvochtigheid  sneller tot condensatie van de binnenruit leidt. Vooral in woningen zijn de navolgende waterdampproducerende factoren van belang:

 • planten;
 • open keukens;
 • aquaria.

► Condensatie aan de spouwzijden van het isolatieglas

 Condensatie aan de spouwzijden van het isolatieglas duidt er op dat de lucht of gasgevulde spouw niet meer dicht is.

 

-Terug naar boven-

 


Thermische breuk

Groot temperatuursverschil veroorzaakt thermische breuk. Thermische breuk kan optreden wanneer tussen twee zones van de ruit een groot temperatuursverschil ontstaat. Temperatuurverschillen zijn mogelijk doordat glas een relatief slechte warmtegeleider is.

Als een glasoppervlak volledig en gelijkmatig verwarmd zou worden, dan vormt dit geen enkel probleem. De temperatuur is dan over het gehele glasoppervlak hetzelfde. Glas wordt  (structurele beglazing uitgezonderd) meestal geplaatst in een sponning.

Een gedeelte van de ruit absorbeert warmte, stijgt in temperatuur en zet uit. Het gedeelte in de sponning blijft koud(er) maar wordt meegetrokken door het warme gedeelte. Dit veroorzaakt drukspanningen in het warme deel en trekspanningen in het koude deel.

Als het breekpunt bereikt wordt ontstaat een thermische breuk, welke herkenbaar is aan een barst die bij de basis loodrecht staat op de glasrand. De scheur volgt verder de grens tussen de koude en warme zone omdat hier de hoogste schuifspanningen aanwezig zijn. Zij buigt af naar links en/of naar rechts bij grote temperatuurverschillen; bij geringe spanningen komt vaak alleen de korte loodrechte barst voor. De barsten nemen dikwijls zeer grillige vormen aan, waardoor ze gemakkelijk te onderscheiden zijn van bijvoorbeeld een mechanische breuk.

Voorbeeld thermische breuk

Welke factoren beïnvloeden de thermische spanningen?

 • Zonnestraling en klimaat;
 • Glastype;
 • Glasranden;
 • Glasmaten en glasdikte;
 • Raam;
 • Schaduwen (extern);
 • Gordijnen, zonneblinden;
 • Verwarming en airconditioning;
 • Achterliggende structuren;
 • Vorm van het glas.

 

-Terug naar boven-

 


Optische beoordeling gelaagd glas

Voor toepassingen met gelaagd glas zijn de toelaatbare en niet toelaatbare punt- en streepvormige afwijkingen terug te vinden in de EN ISO 12543/1-6.

1. Toegelaten puntvomrige afwijkingen in het zichtveld

Afmeting afwijking (d) 0,5mm < d < 1mm 1mm < d  ≤ 3mm
Oppervlakte glasblad alle afmetingen  ≤1m2  ≤2m2  ≤8m2  >8m2
      per ruit per m2
Aantal toegelaten afwijkingen 2 glasbladen geen limiet, echter geen ophoping 1 2 1 1-2
  3 glasbladen geen limiet, echter geen ophoping 2 3 1-5 1-8
  4 glasbladen geen limiet, echter geen ophoping 3 4 2 2-4
   ≥ 5 glasbladen geen limiet, echter geen ophoping 4 5 2-5 3
 • Afwijkingen kleiner dan 0,5 mm zijn toegestaan. Afwijkingen groter dan 3 mm zijn niet toegestaan.
 • Onder puntvormige afwijking worden alle zichtbare afwijkingen verstaan (insluitingen in de folie, luchtbellen en externe voorwerpen).
 • Een ophoping van afwijkingen ontstaat indien vier of meer afwijkingen zich bevinden op een afstand van minder dan 200 mm uit elkaar. Deze afstand wordt verminderd tot 180 mm voor gelaagd glas wat bestaat uit 3 glasbladen, 150 mm voor gelaagd glas wat bestaat uit 4 glasbladen en 100 mm voor gelaagd glas wat bestaat uit 5 glasplaten of meer.
 • Het aantal toegelaten afwijkingen in de tabel wordt vermeerderd met 1 voor elke tussenlaag dikker dan 2 mm (meer dan 5 folies van 0,38 mm).

2. Toegelaten lijnvormige afwijkingen in het zichtveld

Oppervlakte glasblad Aantal toegelaten afwijkingen ≤ 30mm
≤ 5 m2 Niet toegestaan
> 5 tot 8 m2 1
≥ 8 m2 2

Lijnvormige afwijkingen kleiner dan 30 mm zijn toegelaten. Lijnvormige afwijkingen omvatten externe voorwerpen en krassen.

Afwijkingen met een diameter niet groter dan 5 mm zijn toegelaten in de randzone. De breedte van de randzone bedraagt 15 mm voor glasplaten met een oppervlakte niet groter dan 5 m2. Voor grotere glasplaten bedraagt de breedte van de randzone 20 mm.

Indien er luchtbellen aanwezig zijn, zal de oppervlakte van de zone met luchtbellen niet meer bedragen dan 5 % van de totale oppervlakte van de randzone.

Om gelaagd glas correct te kunnen inspecteren, moet het in een verticale positie gehouden worden, voor een evenwijdig geplaatst mat grijs scherm, verlicht door diffuus daglicht (of een equivalent hiervan). De controle dient te gebeuren op 2 meter afstand loodrecht op het scherm.

 

-Terug naar boven-

 


Optische beoordeling floatglas

Optisch waarneembare afwijkingen in het glas dienen getoetst te worden aan de NEN 3264. In deze norm wort de toelaatbaarheid van fouten aangegeven. Deze hebben betrekking op:

 • puntfouten / luchtbellen;
 • slier of traan;
 • voelbare krassen;
 • haarkrassen;
 • stervormige beschadigingen.

In deze norm worden ruiten ingedeeld in twee zones:

 1. centrale zone (80% van breedte en hoogte)
 2. randzone (gedeelte buiten de centrale zone)

 

Tabel: Wel- en niet toelaatbare fouten per m2 ruitoppervlakte, per glasblad:

  Ruitoppervlakte ≤ 1,5 m2 Ruitoppervlakte > 1,5m2
1. punt
> 0,2mm t/m 0,5mm Toelaatbaar,
mits niet verspreid.
Toelaatbaar, mits niet verspreid.
> 0,5mm t/m 1,0mm 1 in centrale zone en
2 in randzone toelaatbaar.
In centrale zone2 en in randzone 3 toelaatbaar. 
> 1,0mm t/m 3,0mm 1 in randzone toelaatbaar. In centrale zone 1 en randzone 3 toelaatbaar
> 3,0mm Niet toelaatbaar. Tot oppervlakte van 4,5m2 niet toelaatbaar, daarboven in de randzone 2 toelaatbaar.
2. sliert of traan Niet toelaatbaar. In centrale zone niet toelaatbaar.
In randzone 2 toelaatbaar.
3. voelbare kras In randzone 2 toelaatbaar. 1 in centrale zone en 3 in randzone toelaatbaar.
4. haarkras
korter dan 50mm 3 toelaatbaar. 5 toelaatbaar.
langer dan 50mm 1 toelaatbaar. 3 toelaatbaar.
5. stervormig Niet toelaatbaar. 1 in de randzone toelaatbaar, mits klein.
6. Barstjes Niet toelaatbaar. Niet toelaatbaar.
7. Verwering Niet toelaatbaar. Niet toelaatbaar.

Blusvormige randbeschadigingen zijn toelaatbaar met een maximale hoogte van 10mm over een breedte van 20mm per strekkende meter.

De ontvanger controleert zo spoedig mogelijk na levering de ruiten. Indien zich onvolkomenheden voordoen, dient de ontvanger GLASSOLUTIONS  Nederland uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening voor ontvangst, schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Na transport door derden of montage vallen krassen aan de buitenzijde van het glas buiten de garantie.

-Terug naar boven-

 


Pinholes en krassen in coating

De moderne productiemethoden laten toe gecoat glas te leveren van een zeer hoge kwaliteit. Ondanks alle zorg die er aan besteed wordt en de controles die voorzien zijn, kan het toch voorkomen dat het glas of de coating kleine onvolkomenheden vertoont. Deze bestaan doorgaans uit kleine foutjes of gaatjes in de coating (pinholes) of uit fijne krasjes. Tevens kunnen de reflectie en transmissie variëren.

In de norm NEN-EN 1096 worden ruiten ingedeeld in twee zones:

 1. centrale zone (90% van breedte en hoogte)
 2. randzone (gedeelte buiten de centrale zone)
  Centrale zone Randzone
1. pinholes / spots
> 3mm Niet toegestaan Niet toegestaan
> 2mm ≤ 3mm Toegestaan mits niet meer dan 1 per m2
2. opeenhoping Niet toegestaan Toegestaan mits niet in de doorzicht zone
3. krassen
> 75mm Niet toegestaan Toegestaan mits op een afstand van 50mm van elkaar
≤ 75mm Toegestaan mits de plaatselijke dichtheid visueel
niet storend is.
4. variaties in kleur of reflectie, vlekvorming Toegestaan mits visueel niet storend.

Ter informatie worden onderstaand enkele algemene regels vermeld om gecoat glas te controleren,

• Elke controle dient te gebeuren met het daglicht als lichtbron, d.w.z. een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen. De controle wordt uitgevoerd door gedurende maximaal 20 seconden naar het glas te kijken op een afstand van ≤ 3m. De transmissie wordt beoordeeld door van binnen naar buiten te kijken; controle op de reflectie gebeurt door vanaf de buitenkant naar het glas te kijken.

• Tegen een lichte en gelijkmatige achtergrond kunnen kleur, transmissie en reflectie lichte variaties vertonen. Onder bepaalde lichtomstandigheden kan dit leiden tot vlekvorming, streepeffecten of vervormingen. Dit is normaal en wordt dan ook als zodanig beschouwd.

• Voor een pyrolitische coating (zoals ANTELIO)  geldt dat een zekere wolkerigheid of vlekvorming nooit helemaal uit gesloten kan worden omdat dit inherent is aan het productieproces. Dit geldt voor zowel borstweringen als doorzichtglas.

 

-Terug naar boven-

 


Niet beheersbare aantasting van het glasoppervlak

Glas heeft een ruim toepassingsgebied in zowel de utiliteits- als in de woningbouw. Invloeden van buitenaf zoals milieuproblemen, industriële verontreinigingen en bouwschade zijn tegenwoordig steeds meer de oorzaak van een ernstigere aantasting van het glas. Een aantal factoren, dat aan de basis staat van vaker waar te nemen glasaantasting is niet beheersbaar; andere factoren daarentegen zijn dit wel.

► De volgende factoren zijn niet beheersbaar:

 • milieu-invloeden
 • mist of vocht
 • temperatuurwisseling
 • klimaatinvloeden
 • koolstof
 • metalen deeltjes
 • zwaveloxide
 • relatieve vochtigheid

► Beheersbare factoren zijn:

 • kwaliteit van het product
 • beïnvloeding van het waterstroompatroon langs het glasoppervlak door bouwkundige voorzieningen
 • ruwheid van het glasoppervlak
 • detaillering van de omliggende bouwkundige constructies
 • oppervlakteconditionering van het glas

Corrosie is ook een bepaalde vorm van glasaantasting, dat veroorzaakt kan zijn door metaaloxiden. Deze komen vrij  langs spoor- of tramlijnen, of door  water dat via een betonnen of cementrijke gevel over het glas stroomt, en hebben  een sterk etsende werking op het glasoppervlak.

-Terug naar boven-


Afwijkingen in randafdichting van isolatieglas

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van niet toelaatbare afwijkingen van de randafdichting van isolatieglas. De kwaliteitscriteria voor de randafdichting van isolatieglas zijn beschreven in de Europese Norm CE 1279, deel 1-6.

Indien ondanks de nauwgezette interne kwaliteitscontrole dergelijke afwijkingen na levering worden geconstateerd, mag de ruit niet geplaatst worden.  De ontvanger dient GLASSOLUTIONS Nederland uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening voor ontvangst, schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Butylband (totaal per eenheid)

Breedte:
In combinatie met siliconen kit randafdichting

B < 2mm en L1>250mm

Onderbrekingen:
In combinatie met siliconen randafdichting

L > 10mm

Luchtinsluitingen:

H > 2mm en L >10mm

 

Buitenvoeg, rugdekking en randhoogte

Breedte hechtvlak op glas:
B < 2mm

Rugdekking afstandhouder:

B < 2mm

Verschil in randhoogte in doorsnede:

V = B - A
V  ≥  1mm

 -Terug naar boven- 


 

Interferentie en Anisotropie

Interferentie
Interferentie is een natuurkundig verschijnsel. Een stuk glas kan werken als een prisma en het daglicht splitsen in verschillende kleuren. Deze kleuren worden aan het glasoppervlakte zichtbaar als olievlekken in de vorm van stroken of cirkels (“brewsterringen”). Interferentie kan zich onder meer voordoen indien twee ruiten direct contact met elkaar maken. Zowel in reflectie als in doorzicht is interferentie zichtbaar. Wanneer men op de ruit drukt zal de vorm van de vlekken veranderen. Interferentie wordt niet als klacht aanvaard.

 

Anisotropie
Bij thermisch voorgespannen veiligheidsglas SECURIT of thermisch versterkt glas PLANIDUR treedt soms een regenboogeffect op. Dit wordt zichtbaar in de vorm van vlekken, cirkels of stroken als het glas bekeken wordt bij gepolariseerd licht of door een gepolariseerde bril. De intensiteit is afhankelijk van de gezichtshoek en het licht zelf.

Anisotropie, ook irrisatie effect genoemd, wordt veroorzaakt door de spanning die optreedt bij het afkoelen van thermisch behandeld glas. Het is een volstrekt natuurkundig verschijnsel, volledig inherent aan het hardingsproces en wordt niet beschouwd als productiefout.

 

-Terug naar boven-


Glaskleur

De kleur van het glas wordt bepaald door de samenstelling van de grondstoffen van het glas, de fabricage en de ruitdikte. Deze factoren kunnen bij nabestellingen de oorzaak zijn van kleurafwijkingen. Glassoorten die in de massa gekleurd zijn geven bij toepassing van verschillende diktes grote kleurverschillen. Indien de kleurverschillen niet gewenst zijn dient hier één glasdikte voor dit product te worden gekozen!

Bij gelaagd glas bestaat de samenstelling uit glas en PVB folie. Door gebruik van meer PVB folies kleurt de glassamenstelling iets geler.

Kleurverschillen door verschillende glasdiktes en/of meerdere PVB folies zijn inherent aan het product en kunnen niet als klacht in behandeling worden genomen.

Bij het gebruik van gecoate glassoorten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan. Omdat in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van zeer dunne metaallaagjes die op het glas worden aangebracht, kunnen zeer kleine afwijkingen in de laagdikte kleureffecten veroorzaken. Dit is nooit geheel te voorkomen. Deze glassoorten worden daarom altijd geproduceerd binnen een bepaalde ‘kleurrange’, die per productiebatch enigszins kan verschillen.

-Terug naar boven-


Vertekende spiegeling

Wanneer men glas tegen een donkere achtergrond bekijkt, heeft  glas het effect van een spiegel. De mate van reflectie van het buitenlicht in het glas, is afhankelijk van het type isolatieglas.
Isolatieglas bestaat uit twee ruiten die door middel van de spouw op een zeer korte afstand van elkaar staan. Indien de ruiten niet volkomen parallel staan zal vertekening in de reflectie ontstaan.

Voorbeelden van vertekende spiegeling zijn:

 • een regengoot die verbogen lijkt;
 • elektrische kabels die doorgebogen lijken;
 • meervoudige weerspiegeling van autolampen.

Oorzaken van vertekende spiegeling:

►Luchtdruk
GLASSOLUTIONS produceert het isolatieglas meestal verticaal, waarbij de spouw hermetisch wordt afgedicht. Daardoor ontstaat in de spouw een druk die gelijk is aan de op dat moment in de ruimte heersende luchtdruk. Gedurende de levensduur van de ruit zal een steeds wisselende luchtdruk in de omgeving voor onderdruk of overdruk in de spouw zorgen waardoor de ruiten hol of bol gaan staan. Dit heeft tot gevolg dat de weerkaatsing in de twee ruiten onderling zullen verschillen.

►Temperatuur van de lucht
In de fabriek waar het isolatieglas vervaardigd wordt is de temperatuur ongeveer 20oC. Dit is dan tevens de temperatuur van de ingesloten lucht of gas in de spouw. De gemiddelde buitentemperatuur zal in de praktijk sterk wisselen. Evenals bij luchtdrukverschillen zullen de ruiten afhankelijk van de temperatuur hol of bol gaan staan;

►Hoogteverschil
De vestigingslocatie van de fabriek van Saint-Gobain Glass Nederland zal in de regel geen drukverschil geventen opzichtevan de situatie waar de ruit geplaatst wordt. Men moet echter rekening houden met het feit dat een hoogteverschil van 8 meter een verschil in luchtdruk van 1 millibar veroorzaakt.

Het fenomeen van hol en bol staan van isolatieglas ruiten wordt ook wel deflectie genoemd en beïnvloedt de parallelliteit, het in evenwicht zijn van weerkaatsing in de twee ruiten.
Dit is inherent aan het systeem en de steeds wisselende omstandigheden. Bij reflecterende glassoorten kan de vertekening nog meer opvallen door een hogere weerkaatsing.

Bij nieuwbouw, waar nog niet wordt gestookt, ziet men dat de ingesloten lucht of gas krimpt; bij ingebruikname van het betreffende pand verdwijnt het verschijnsel.

Vertekende spiegeling wordt niet als klacht in behandeling genomen.

- Terug naar boven-

Plaatsen van glas

Glas plaatsen in nieuwbouw en renovatie

Glassolutions produceert CLIMAPLUS/CLIMATOP isolatieglas met de grootste zorg. Daarom geldt er een garantie op vermindering van doorzicht door condensatie en/of stofvorming op de spouwzijden. Bekijk de garantievoorwaarden CLIMAPLUS / CLIMATOP.

Een belangrijke voorwaarde voor het behoud van garantie is dat de beglazing geplaatst is volgens de norm NEN3576 en de praktijkrichtlijn NPR3577 en onderhouden is volgens de onderhoudsrichtlijnen. Bekijk de NEN3576 en NPR3577.

Zeer belangrijk is dat het glas niet in contact mag staan met het kozijnmateriaal en de sponning. Het glas moet daarom  met behulp van stel- en steunblokjes en ep-band geplaatst worden. Indien vocht via de onderdorpel bij het glas komt kan dit de kitrandverbinding van het glas aantasten. Dit verooorzaakt lekkende ruiten.

 1. Voorbereidende werkzaamheden
 2. Uitvoerende werkzaamheden:

Plaatsen van de ruit:

 


1. Voorbereidende werkzaamheden

 

► Is de glasmaat juist?

De glasmaat kan zijn

 • de sponningmaat - 10mm, of
 • de dagmaat + 24mm (2 x 17 -10mm)

A. Sponningsmaat
B Glasmaat
C Omtrekspeling

D Sponningshoogte
E Voegbreedte
F Dagmaat

 

► Heeft de ruit schade?

Inspecteer de ruit op schade zoals krassen, putjes, breuk e.d.

► Wat is de status van het kozijn?

 • Het kozijn dient ontdaan te zijn van stof- en vetdeeltjes.
 • De sponningen en glaslatten dienen droog, ontvet en zuiver te zijn. Eventueel verstopte drainagegaten schoonmaken.
 • Binnen- of buitenbeglazing?
  • Binnenbeglazing: de ruit wordt van binnenaf geplaatst;
  • Buitenbeglazing: de ruit wordt van buitenaf geplaatst.

 - terug naar boven -


2. Uitvoerende werkzaamheden

 

► Celband plakken

Celband is 9mm hoog en 4mm breed. Deze celband dient op een hoogte te worden aangebracht waarbij er voor de topafdichting voldoende hoogte (6mm)  overlbijft.
Let op: celband kan niet rekken.

 - terug naar boven -

► Steunblokjes plaatsen

Steunblokjes zorgen er voor dat de ruit ondersetund wordt. Ze kunnen worden toegepast in wigvormige blokjes bij buitenbeglazing of tunnelblokjes bij binnenbeglazing.

Afmetingen van de steunblokjes:

* Bij isolatieglas behoren de glasbladen volledig te worden ondersteund.

 - terug naar boven -

Plaatsen van de ruit

► Stelblokjes plaatsen

Stelblokjes (= tunnelblokjes) voorkomen dat de ruit in aanraking komt met de sponningbodem. Bij beweegbare ramen hebben ze ook een steunende functie. Afmetingen van de stelblokjes:

 • Lengte  is minimaal 50mm
 • Breedte is minimaal de dikte van de ruit + 2mm
 • Dikte is gelijk aan de omtrekspeling
 • Noot: plaatsing steun- en stelblokjes:

De plaats van de steun- en/of stelblokjes vanuit de hoek van het kozijn behoort minimaal gelijk te zijn  aan de lengte van het blokje, maar nooit minder dan 50mm en niet meer dan 25% van de lengte van de ruit.

 - terug naar boven -

 

► Aanbrengen van de glaslatten

Houten glaslatten

 • De minimale afmeting van een glaslat behoort 15 mm x 17mm te zijn. De glaslat mag niet buiten het buitenvlak van het raam, deur of kozijn steken. De hoogte van de glaslat (17mm) is gelijk aan de sponninghoogte.
 • De lengte van de horizontale glaslat is: sponningmaat - 1 mm.
 • Bij de verticale glaslatten moet er een tussenruimte van 4mm zijn bij de aansluiting van de verticale glaslat op de horizontale onder- en tussendorpel (let op: afkitten, zie stap 6: buitenbeglazing).

Bevestiging van houten glaslatten:

*De hechtlengte van het bevestigingsmiddel is de lengte van het deel dat in het kozijn steekt, dus exclusief de dikte van de glaslat.
VOORBEELD: Glaslatdikte 17mm, minimale hechtlengte 21mm = nagellengte minimaal 38mm.

Houten neuslatten

 • De breedte van de neuslatten is afhankelijk van de sponningbreedte en de totale dikte van het glaspakket.
 • De neus van de lat dient minimaal 5mm vrij te zijn van de voorkant van de dorpel. De lengte van de neuslat is de sponningmaat - 1mm.

Bevestiging van houten neuslatten:

* De hechtlengte van het bevestigingsmiddel is de lengte van het deel dat in het kozijn steekt, dus exlcusief de dikte van de glaslat.
VOORBEELD: Glaslatdikte 17mm, minimale hechtlengte 21 mm = nagellengte minimaal 38mm.

 - terug naar boven -

 

► Aanbrengen van de (top)afdichting = kitafdichting

De toe te passen kitten behoren van een ealstisch type te zijn, klasse G20 en G25, volgens NEN-ISO 11600, met de afmetingen 4mm breedte en 6mm hoogte.
Bovendien,

 • bij buitenbeglazing - aanbrengen van de kit tussen de zijlat en de onderlat.
 • bij binnenbeglazing - om te voorkomen dat vocht onder de glaslat door naar binnekomt, dient een hielafdichting te worden aangebracht.

- terug naar boven -

 

► Aanbrengen van de hielafdichting

I Sponningshoogte
II Aanslag
III Profielbreedte

f Ontwateringsgaten
g Kitlint
h afdichtingskit
i steunblokje op poten

Let op: zowel de plaatsing van het glas als het onderhoud aan de afdichting zijn voor GLASSOLUTIONS  de basis voor het verstrekken van de garantie.

- terug naar boven -

Duurzaamheid

EPD verified

Met de levenscyclusanalyse (LCA) van een product kan de ecologische voetafdruk van een product over de hele levensduur geanalyseerd worden: van de onttrekking van de grondstoffen, tot de productie, het gebruik van het gebouw en de afvalverwerking.

Een product dat deze levenscyclusanalyse doorgaat, verkrijgt een EPD logo: Environnemental Product Declaration. De Saint-Gobain beglazingen hebben een levenscyclusanalyse doorlopen en beschikken elk over een EPD stempel.

Meer info over de levenscyclusanalyse vindt u in onze brochure


Milieucertificaten

Het aantal milieucertificaten in de bouwsector neemt alsmaar toe. Oorspronkelijk opgesteld op vrijwillige basis, deze certificaten worden toenemend gebruikt als criteria voor de keuze van de bouwmaterialen. Bekijk in de brochures hoe de Saint-Gobain beglazingen bijdragen aan deze certificaten:

BREEAM with Saint-Gobain

LEED with Saint-Gobain