Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop, inkoop en gebruik website

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door de Glas Branche Organisatie - Vakgroep van Bouwend Nederland, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2012. Versie december 2012.

Algemene inkoopvoorwaarden

De Algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te
’s-Hertogenbosch onder het depotnummer: 29/2016.

Algemene voorwaarden website gebruik

GLASSOLUTIONS Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de website. Neem voor acties en beslissingen altijd contact op met een verantwoordelijke van GLASSOLUTIONS.

 

Emballage reglement

Voorwaarden voor gebruik van emballage materiaal als glasbokken en glascontainersvan Saint-Gobain GLASSOLUTIONS Nederland. Versie juli 2016.